top of page
Team Working in the System Room

Data Backup

Databackup er en essensiell tjeneste som tilbys av Itkonsulent1 Eivindson. Det innebærer å opprette redundante kopier av viktig data for å sikre seg mot datatap på grunn av maskinvarefeil, utilsiktet sletting eller uforutsette hendelser. Ved å implementere robuste løsninger for databackup kan bedrifter sikre kontinuitet i virksomheten og raskt gjenopprette sine kritiske opplysninger i tilfelle datatap.

bottom of page