fbpx

Proaktiv og automatisert IT-drift

Itkonsulent1 tilbyr dere en proaktiv og automatisert IT-drift. Vi sørger for at ditt IT-miljø alltid er oppdatert, sikkert og tilgjengelig.

Sikkerhetsoppdateringer og andre fixer i IT-miljøet sendes ut sentralt. Overvåkning skjer 24/7 og eventuelle feil som oppdages via alarm tas hånd om raskt manuelt eller via automatikk.  Med moderne RMM-verktøy sentraliserer vi våre arbeidsprosesser og en stor del av tidligere manuelle oppgaver kan automatiseres og planlegges. For å kunne sikre at systemet fungerer som det skal utfører vi løpende servicekontroller og en årlig gjennomgang av hela IT-miljøet.

Det fungerer som følger

Serviceavtalen inkluderer Drift & Vedlikehold for kunden og IT-miljøet. For Drift & Vedlikehold tar vi i bruk managementsystem og det meste av driften skjer remote. En agent installeres på samtlige enheter i kundens nettverk (servere, klienter, mobile enheter og nettverksenheter mm) som kommuniserer med vårt system. Trafikken er kryptert og ingen porter må åpnes i brannmuren fra internett, bortsett fra port mot sentral server hos Itkonsulent1 må være åpen.

 • Kontinuerlig overvåking 24/7
 • Alarm og utbedring av feil
 • Inventering
 • Sikkerhetsoppdateringer
 • Programoppdateringer
 • Automatiske omstarter
 • Automatisk dokumentasjon
 • Servicekontroller

Overvåking og Alarm 24/7

I serviceavtalen ligger det at samtlige enheter i kundens nettverk som inkluderes i avtalen skal overvåkes 24/7 og at alle alarmer tas hånd om og følges opp.

Overvåking og monitorering justeres og forbedres fortløpende, bl.a. så trimmes og rilpasses systemet etter kjente feil og problemer som oppdages via support, event-logg og manuelle kontroller.

Online tjenester (Microsoft 365, Office 365, Antivirus etc.)

 1. Tjenestestatus
 2. Live inventering

Servere

 1. Onlinestatus
 2. Live inventering
 3. Ressursbruk CPU/minne
 4. Diskressurser (Windows)
 5. Eventlogger (Windows)
 6. Tjenester (Windows)

Klienter

 1. Onlinestatus
 2. Live inventering
 3. Ressursbruk CPU/minne
 4. Diskressurser (Windows)
 5. Eventlogger (Windows)
 6. Tjenester (Windows)

Mobile enheter

 1. Live inventering
 2. Remote Wipe

Nettverksenheter

 1. Onlinestatus
 2. Live inventering

Alarm og utbedring av feil

Skulle et problem oppstå og som krever et tiltak så vil Itkonsulent1 bli gjort oppmerksom på dette gjennom en automatisert alarm. Eksempel på en slik alarm kan være begynnende feil på hardware, problematisk lite plass på en disk eller tjenester som ikke fungerer. Når en alarm kommer gjør Itkonsulent1 en bedømming om feilen skal utbedres direkte eller om kunden skal konfronteres med før tiltak gjøres. 

Inventering av hard- og software, samt lisenser

I driften inngår inventering og rapportering av hardware, software og lisenser for alle brukere og enheter i kundens nettverk som er inkludert i serviceavtalen.

 1. Hardware, software og lisenser
 2. Sikkerhetsprogram (antivirus etc.)
 3. Serienummer, garantistatus

Sikkerhetsoppdateringer

I driften inngår sikkerhetsoppdateringer på servere og klienter som omfattes av serviceavtalen.

Itkonsulent1 benytter et managementsystem for utrulling og policystyring av sikkerhetsoppdateringer. Automatisert distribusjon av sikkerhetsoppdateringer til servere og klienter skjer etter planlagt tidsintervall.

Programoppdateringer

I driften inngår automatisk installasjon av enkle programoppdateringer som:

 1. Adobe Reader
 2. Web browsere
 3. Java

Servicekontroller

I driften inngår løpende servicekontroller. Her kontrolleres kundens “compliance setup”. Følgende kontrolleres og rapporteres i servicekontrollen:

 1. Inventering og statusrapportering på brukere & lisenser
 2. Inventering og statusrapportering på samtlige enheter i nettverk (at de har agent, er aktive, har antivirus, garantistatus, tilstand, etc.)
 3. Kontroll og statusrapportering på patchstatus
 4. Kontroll av øvrig avtalt “compliance setup”